Projekta ietvaros notika Daugavpils Universitātes un Šauļu Universitātes darba grupu tikšanās (26.-27.02.2018)

Projekta ietvaros DU Informātikas katedras un Tehnoloģiju departamenta darbinieki piedalījās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Šauļu Universitāti, kurā iepazinās ar jauno aprīkojumu un tehnoloģijām rūpnieciskās robotikas jomā. DU darbinieki apguva jaunu CAD/CAM programmatūru metāla lokšņu apstrādes projektēšanai un izliekšanas operācijām, iepazinās ar metināšanas robota programmēšanas pamatprincipiem un darbību, kā arī apguva programmējamās frēzes darbības un programmēšanas pamatprincipus. Iegūtā pieredze tiek izmantota studiju kursu sagatavošanai, kuri nodrošinās DU augsta līmeņa speciālistu sagatavošanas iespējas rūpnieciskās robotikas un programmējamu darbgaldu jomā.