Projekta ietvaros ir iegādāts un uzstādīts jauns aprīkojums

Projekta “Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gds. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai” (CONUS) ietvaros ir iegādāts un uzstādīts aprīkojums – metalurģisko paraugu sagatavošanas iekārtu komplekss. Kompleksā ir iekārtas, ar kurām iespējams veikt paraugu sagatavošanu tālākiem pētījumiem – zāģēšanu, tīrīšanu un pulēšanu, kā arī veikt sagatavoto paraugu virsmas cietības mērījumus.