Projekta ietvaros notika Daugavpils Universitātes un Šauļu Universitātes darba grupu pieredzes apmaiņas tikšanās

01-02.10.2018. Interreg Latvijas-Lietuvas programmas projekta Nr. LLI – 075  “Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gds. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai” (CONUS) ietvaros notika darba grupas pieredzes apmaiņas tikšanās. Lietuvas (Šauļu universitāte) kolēģi tika iepazīstināti ar Latvijas (Daugavpils universitāte) puses darbību industriālās robotikas un lāzerapstrādes jomā.